SHREK (Stern) Donkey platform

#530-5747-01

Donkey platform shaft for Stern SHREK pinball machine.

Reference:

  • 510-5007-00 platform - new #
  • 530-5747-01 platform shaft
  • 530-5748-00 adaptor for motor shaft
  • 515-7605-00 Donkey platform and motor mount
  • 511-5043-00 stepper motor

0.7 oz

$34.99

In Stock