APOLLO 13 (Sega) Plastic set

#830-5484-XX

Sega APOLLO 13 pinball machine playfield plastic set

Refernce:

  • 830-5484-XX

16 oz

$149.99

Out Of Stock