APOLLO 13 (Sega) Shaft

#530-5401-00

Sega APOLLO 13 pinball machine shaft.

Reference:

  • 530-5401-00

  • 10 oz

    $6.49

    In Stock